Conferinţa Internaţională “Tendinţe şi provocări în educaţia profesională financiară din România”

15 Noiembrie 2016

Fotografii eveniment:

Având în vedere necesitatea transpunerii Directivelor Europene în domeniul formării profesionale din cadrul pieţelor financiare din Romania, precum şi experienţa acumulată în domeniu, Institutul de Studii Financiare vă invită să participaţi la  Conferinţa Internaţională “Tendinţe şi provocări în educaţia profesională financiară din România” organizată la Bucureşti, Hotel Intercontinental – Sala Ronda, în ziua de 15 Noiembrie 2016 între orele 09.00 şi 17.00.

La eveniment sunt invitaţi să participe aproximativ 200 de persoane,  reprezentanţi ai instituţiilor de reglementare europene, autorităţii naţionale de supraveghere, institutelor de formare profesională financiară din străinătate, asociaţiilor profesionale precum şi reprezentanţi din piețele financiare.

Evenimentul propune celor prezenţi dezbateri pe o serie de teme de interes, dintre care amintim:

  • Implicaţii ale legislaţiilor europene asupra formării profesionale;
  • Dezvoltarea profesională în domeniul serviciilor financiare ;
  • Educaţia financiară centrată pentru consumator;
  • Instrumente moderne de instruire;
  • Recunoașterea internațională a competențelor și certificărilor
  • Analiza pieţelor financiare la momentul implementării unor reglementări  centrate pe consumator.

Programul conferinţei îl puteţi consulta aici.

La eveniment au confirmat participarea următorii vorbitori:

 Cornel Coca Constantinescu
Prim-vicepreședinte ASF 

Domnul Cornel Coca Constantinescu, Prim-vicepreședinte ASF, a ocupat anterior multiple funcții în domeniul financiar, cele mai recente fiind calitatea de Vicepreședinte/Membru al Consiliului de Administrație ROMEXTERRA Bank; Administrator – MKB ROMEXTERRA Broker de Asigurare, MKB Fleet Management SRL; Director General – MKB ROMEXTERRA Leasing IFN SA și LEASING DANUBIUS. Doctor în științe economice, în domeniul monedă – credit, ASE, București; expert contabil, Corpul Experților Contabili Autorizați din România. Multiple specializări în cadrul a numeroase cursuri de profil la: Universitatea George Washington USA, Universitatea Bocconi din Milano, Institutul Național de Tehnici Economice și Contabile Paris, Universitatea Reading U.K.  

 

 

Mircea Ursache
Vicepreședinte ASF 

Domnul Mircea Ursache, Vicepreședinte ASF, a ocupat în ultimii 20 de ani mai multe funcții în cadrul unor instituții financiare,   Președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în perioada ianuarie - octombrie 2009 precum și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Proprietatea.

 

Gabriela Boca
Membru neexecutiv Consiliu ASF

 

Doamna Gabriela Boca are o experienţă de peste 11 în domeniul financiar-bancar, dintre care 9 ani a ocupat poziţii de management, în cadrul BRD Groupe Société Générale. De asemenea, doamna Boca a fost administrator special la Nitramonia Făgăraş şi membru în consiliile de administraţie ale SC IOR S.A. București şi SC Conversim S.A. București. Din anul 2015 este membru în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. A absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Specializarea Administrație Publică, din cadrul Universităţii AIexandru Ioan Cuza Iaşi.

Kevin Moore
Director Global Business Development
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Domnul Kevin Moore, Director Global Business Development la CISI, este implicat în  dezvoltarea afacerilor şi a strategiilor de dezvoltare la nivel global, fiind responsabil atât de relaţia cu clienții, cât și cu membrii CISI la nivel internațional, el fiind şi angrenat în procesul de inovare a serviciilor CISI cu scopul de a îmbunătăți standardele industriei financiare. Kevin a aderat la CISI în 2007, după o carieră de 21 ani în grupul Lloyds Banking, unde a deţinut funcţii de conducere în ramura bancară, respectiv corporate banking şi private banking.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: CISI – formare profesională financiară la nivel internaţional

 


David Cowan
IDD Project Manager
EIOPA

Domnul David Cowan a lucrat ca expert principal în EIOPA încă de la înfiinţarea sa - 1 ianuarie 2011. Înainte de această dată, el şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Secretariatului entităţii predecesoare EIOPA, CEIOPS din aprilie 2009 până la sfârșitul lunii decembrie 2010, cu detașare de la FSA (Financial Services Authority) din Marea Britanie, Divizia UE / International. La acest moment, în cadrul EIOPA, în calitatea sa de manager de proiect, David asigură furnizarea în mod eficient a abilităţilor / sarcinilor prevăzute de  “Insurance Distribution Directive (IDD)”.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Formare profesională sectorială”: Abordarea EIOPA în implementarea IDD


Adrian Marin
Preşedinte
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România -UNSAR

Domnul Adrian Marin are o vastă experienţă, de peste 20 de ani, în asigurări, cariera pe care şi-a format-o în Generali Romania, unde a deţinut diverse funcţii, de la senior underwriter la şef  birou sau director de department şi, apoi, poziţii de top management. Din septembrie 2011 este Directorul General al companiei Generali Romania, poziţie pe care o ocupa şi în prezent.În perioada 2010 – Octombrie 2016 a fost Membru în Comitetul Executiv al Uniunii Naţionale a Asiguratorilor si Reasiguratorilor din Romania (UNSAR), unde s-a implicat activ în susţinerea proiectelor iniţiate la nivel de Uniune, iar din Octombrie 2016 a fost ales Preşedinte UNSAR.În perioada 2013 – 2014 a fost şi membru în Comitetul Strategic al Insurance Europe.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Formarea profesională în asigurări - Unde suntem și unde trebuie să ajungem


Bogdan Andriescu
Preşedinte
UNSICAR

Domnul Bogdan Andriescu a început să activeze în piaţa de asigurări în anul 1990, la ADAS, în cadrul Direcției de Operațiuni cu Străinătatea. A lucrat ulterior la Astra Asigurări,Generali România, AIG România şi la St. Paul Fire and Marine (Travelers), Minnesota, SUA. Începând din anul 1995 activează în piaţa de brokeraj de asigurare, în prezent fiind acţionar al companiei Risk Control Insurance Broker. Este preşedinte al Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări (UNSICAR) începând din anul 2001 şi a participat la înfiinţarea BAAR (Biroul Asigurătorilor Auto din România), UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurări din România), UNSICAR și POOL-ul Nuclear.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Care este cea mai eficientă soluţie pentru pregătirea profesională a intermediarilor

Tiberiu Dobrescu
Președinte
Autoritatea Națională pentru Calificări

 

Domnul Președinte Tiberiu Dobrescu are o experiență vastă în mai multe sectoare de activitate. În perioada 1993-1996 debutează ca preparator, în cadrul Facultății Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti. Pe parcursul anilor s-a implicat în elaborarea strategiilor şi monitorizarea finanțării învățământului superior, a ocupat funcții de conducere în învățământul superior și a luat contact direct cu activitățile didactice şi de cercetare ştiințifice. A fost unic autor la trei rapoarte de cercetare, a îndeplinit funcția de director de proiect POSDRU şi a participat la 25 de contracte de cercetare și proiecte finanţate de CNCSIS, AMCSIT, CNMP, POSDRU. De asemenea a fost în membru în comitete știinţifice internaţionale și colaborator în cadrul Departamentului de Comerţ al Ambasadei S.U.A. la București. Din octombrie 2015 este președintele Autorității Naționale pentru Calificări.

Prezentarea ANC susținută în cadrul conferinței: Sectorul finanțe bănci în învățământul superior actual

Ludwik Sobolewski
Director General
Bursa de Valori Bucureşti

Domnul Ludwik Sobolewski a fost numit Director General al Bursei de Valori Bucuresti in august 2013. Anterior, Ludwik Sobolewski a fost Președinte al Directoratului și CEO al Bursei de Valori din Varșovia în perioada 2006 – 2013. Pe durata mandatului său, Bursa din Varșovia a devenit leader al pieței de capital din Europa Centrală și de Est și s-a listat pe propria piață reglementată în 2010, după derularea cu succes a unui IPO. Ludwik Sobolewski a susținut dezvoltarea activității bursei de valori, prin atragerea de companii în vederea listării, prin creșterea numărului de participanți străini la sistemul de tranzacționare al Bursei din Varșovia, și prin promovarea serviciilor și produselor bursei. El a jucat de asemenea un rol activ în crearea infrastructurii pieței de capital, prin NewConnect, o piață inovatoare pentru companii mici și mijlocii nou-înființate și aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare. prin piața Catalyst, prima piață organizată din Polonia destinată tranzacționării obligațiunilor corporative și municipale, prin achiziția BondSpot SA și a Bursei Poloneze de Energie.


Dragos Neacşu
CEO
Erste Asset Management

Domnul Dragoş Neacşu este Preşedintele Consiliului de Administraţie & Chief Executive Officer la Erste Asset Management încă de la înfiinţarea sa din 2008. Are 20 de ani de experiență pe piața financiară românească și internațională în calitate de senior executive de rangul 1 în instituții, variind de la depozitarul central, brokeraj, asset management si consultanţă. A fost un membru activ al Consiliului Bursei de Valori București și al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Cum percep românii fondurile de investiţii?

Ion Stancu
Prof. Univ. Dr.
Academia de Studii Economice din Bucuresti

Domnul Ion STANCU este profesor universitar, Departamentul Finanţe, Academia de Studii Economice din Bucureşti, director masterat “Management financiar şi investiţii” şi conducător de doctorat cu expertiză în domeniile Analiza şi planificarea financiară, Evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, Pieţele de capital si gestiunea portofoliului. Recomandă spre consultare, în acest sens, lucrările “FINANŢE. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”(2007), “Finanţe corporative cu Excel” (2012), precum şi „Finante Corporative, vol. I, Analiza şi planificarea financiară a întreprinderilor” (2015). Are o bogată experienţă în reforma programelor de învăţământ superior financiar (licenţă, masterat, doctorat) şi în cooperarea universitară internaţională ca decan al facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1993-2004) si ca prorector al Academiei de Studii Economice (2004-2016). Ca director şi membru în proiecte de cercetare a analizat impactul arieratelor, crimei financiare, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, responsabilităţii sociale etc. asupra performanţei companiilor şi creşterii economice. Din anul 2003 activează ca administrator SIF Banat-Crişana şi la Banca Românească. Din 1993 este membru CECCAR şi din 2000 este membru CAFR.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Indicele de Stabilitate Financiară – Revista de Studii Financiare

 Călin Rangu
Preşedinte
Institutul de Studii Financiare

Domnul Călin Rangu este dublu licențiat în economie și inginerie, doctor în rețele neuronale aplicate în procesarea seriilor financiare, absolvent MBA în domeniul financiar-bancar, lector universitar la Universitatea Financiar - bancară, la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație, MBA Lector pentru City University din Seattle. A publicat peste 100 de articole, și două cărți, fiind organizator sau vorbitor la conferințe românești majore legate de protecția consumatorilor, soluționarea alternativă a litigiilor, sectorul financiar-bancar, IT, managementul riscului operațional, sau management și procese. A activat ca lector și director de proiect strategic POSDRU în cadrul IBR. Ocupă în prezent poziţia de director la Direcția pentru Protecția Consumatorilor din cadrul ASF, fost director adjunct al Direcției de supraveghere integrată a ASF. Are o vastă experiență în management, sistem financiar-bancar, riscuri operaționale, servicii IT și financiare, produse și tehnologii, marketing. El are experienţă de peste 13 ani ca director / CIO în Banca Națională a României și Raiffeisen Bank, fiind director general al filialei românești a Raiffeisen Informatik Austria Group.

Valentin Ionescu
Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Domnul Valentin Ionescu este Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară din cadrul ASF, Domnul Ionescu a activat timp de 20 de ani în domeniul investițiilor şi al supravegherii financiare. A ocupat în cadrul ASF poziția de Director delegat al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară (ianuarie 2015 – septembrie 2015) şi de Director al Direcției de Supraveghere Integrată (2013 – 2014).  Activitatea profesională mai include poziții precum cea de Director General al Bursei de Valori București (2010 – 2011),  de Membru în CA la Sibex, SIF Moldova (2012 – 2013) si de Președinte CA al Depozitarului Central (2010 – 2011), dar și experienţă internaţională – Euro Invest Bank Gmbh Austria (Head of Sales, 2009 - 2010) şi Wood&Co Cehia (Senior Sales Trader, 2007 – 2009). Domnul Valentin Ionescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, are un MBA si un Certificat in Finante de la George Town University US

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Ce implicații aduce MiFID II în zona de guvernanță corporativă, etică, integritate pentru piețele financiare din România

 
Prof. univ. dr. Emilia Campeanu
Prodecan al FABBV
Academia de Studii Economice din Bucureşti

În octombrie 2000 şi-a început cariera universitară prin încadrarea pe postul de preparator universitar la Catedra de Finanţe (în prezent Departamentul de Finanţe) din cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti unde a luat contact direct cu activităţile didactice aferente disciplinelor de Finanţe publice, Buget şi trezorerie publică, Finanţe, precum şi alte discipline conexe care i-au permis extinderea arealului de interes.Titularizarea la Departamentul de Finanţe i-a oferit prilejul să se implice în activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi administrative derulate într-un mediu dinamic alături de un colectiv de profesionişti.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței: Importanţa educaţiei financiare

 Dr. Alin Băiescu
Expert asigurări, management & comunicare

Domnul Alin Băiescu a îmbinat cu succes de-a lungul anilor, activitatea de business, cu cea academică şi cu cea publicistică. Alin Băiescu are o consistentă experienţă în asigurări, ocupând în cei peste 15 ani de activitate în acest domeniu diverse poziţii în zona de middle şi top management în câteva companii multinaţionale operaţionale în România (Metropolitan Life, Raiffeisen, AEGON, Eureko Asigurări de Viaţă & Pensii, Garanta Asigurări). Este Doctor în Economie, ALMI (Associate – Life Management Institute) şi ACS (Associate – Customer Service) al LOMA (Life Office Management Association) din SUA. Are peste 40 de participări la congrese naţionale şi internaţionale şi a susţinut peste 1.500 de trainiguri, prezentări, seminarii.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Etică și integritate în domeniul financiar”: Educăm prin produsele și serviciile pe care le promovăm în piață, nu prin discursuri și lozinci!

 Adrian Codirlaşu
Preşedinte
CFA Romania

 

Domnul Adrian Codîrlaşu, CFA, PHD deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Din 2011 Adrian ocupă funcţia de Director al Departamentului Market Risk and Operational Risk în cadrul UniCredit Bank. Adrian are o experienţă de cinci ani ca Senior Options Dealer în cadrul ING Bank, de apraoape 6 ani ca economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, al programului de masterat Managementul Sistemelor Bancare şi al Academiei de Risc, în cadrul cărora predă materii precum econometrie, instrumente derivate şi managementul riscului. În ultimii 8 ani Adrian a fost membru în Comitetul Director al CFA România şi atat în perioada 2009 – 2011, cat si incepand cu 2015 este Preşedintele acestei asociaţii. Intre 2011-2014 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România, iar în prezent este Vice-Preşedinte al acestei asociaţii.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Etică și integritate în domeniul financiar”: Educaţia profesională şi standarde etice

 
Radu Toia
Director Executiv
Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF)

Domnul Radu Toia este Administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Director Executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), Fost Vicepreședinte al SIF TRANSILVANIA, societate de investiții cu active în administrare in valoare de 250 milioane euro, în principal în domeniile financiar, turism şi imobiliare. Peste 15 ani de experienta in domeniul pieței de capital, ca director în cadrul CNVM/ASF.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Etică și integritate în domeniul financiar”: Proiectul “ME & MY MONEY – the intelligent investor”

Florian Gaba
Director General
Profiduciaria

Domnul Florian Gaba are o experienta de peste 10 ani in domeniul financiar, in special pe partea de consultanta si training. A contribuit la dezvoltarea si implementarea a numeroase programe de pregatire profesionala - unele in premiera pentru piata romaneasca si a organizat peste 350 de programe de training la care au participat peste 10.000 de cursanti. Florian este trainer autorizat ANC si ASF, pozitie din care sustine training-uri de vanzari, management, comunicare, etc. si prezentari in cadrul evenimentelor organizate in piata financiara: conferinte, gale, seminarii etc. In 2011 a infiintat Pro Fiduciaria, companiei care ofera o gama larga de servicii de pregatire profesionala in asigurari si pensii private, iar in anul 2013 a fondat Nosco Learning, divizie care ofera servicii si solutii e-learning pentru companii din diferite sectoare de activitate, solutii accesate de peste 50.000 de utilizatori.

 Mihaela Florea
Trainer Manager Departamentul HR
Generali Asigurari

Doamna Mihaela Florea are peste 17 ani de experienţa în domeniul asigurărilor, în cadrul unor companii de renume ca ING, AVIVA şi în ultimii 10 ani, Generali Asigurări. Mihaela şi-a inceput cariera în poziţia de consultant de asigurări de viaţa şi a continuat ca şi unit manager, conducând echipe de consultanţi, pe care le-a format şi dezvoltat cu succes. Decizia de a-şi direcţiona parcursul carierei către formarea de profesionişti în asigurări a urmat firesc în cariera Mihaelei, care s-a dedicat în ultimii 12 ani trainingului. Timp de 6 ani a ocupat poziţia Trainer Manager Sales, coordonând echipele de traineri interni ai companiei Generali. În prezent, ocupa poziţia de Trainer Manager în echipa de HR a Companiei Generali Asigurări.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Formare profesională sectorială”: Angajatorul - magnet pentru talente


Dana Lemnaru
Director Departmentul Resurse Umane
Allianz-Tiriac Asigurari

Doamna Dana Lemnaru are experienţă de peste 17 ani în domeniul asigurărilor şi de peste 15 ani în dezvoltarea şi formarea oamenilor. A coordonat timp de 10 ani depar­ta­mentul de training al Allianz-Ţiriac şi a fost responsabilă de dez­voltarea strategiei şi a programelor de pregătire profesională pentru forţa de vânzări a companiei. În calitatea sa de manager de resurse umane, Dana se implica activ in toate procesele de resurse umane ale Allianz Tiriac, coordonand si implementand programe care vizeaza atragerea si pastrarea talentelor, dezvoltarea oamenilor, promovarea unui stil de viata sanatos, dezvoltarea sistematica a leadership-ului, promovarea comportamentelor care sustin valorile companiei.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Etică și integritate în domeniul financiar”: Programul de Internship: “Allianz Tiriac – Home for those who dare”


Mikaela Didgard KETS
Expert al Comitetului Sectorial "Finanţe, Bănci și Asigurări"

Doamna Mikaela Didgard KETS este expert european în formare şi evaluare bazată pe competenţe. În perioada cât a deţinut funcţia de director general adjunct al Autorităţii Naţionale a Calificărilor, a coordonat şi implementat numeroase proiecte europene în domeniul formării şi evaluării. Mikaela a coordonat o serie de proiecte Train the Trainers la nivel naţional şi internaţional, a participat la elaborarea standardelor ocupaţionale din domeniul formării şi la elaborarea strategiilor de formare pentru România si alte state.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Formare profesională sectorială”: Formarea profesională – abordare sectorială în context european

 

 

 

Laura Elly NAGHI 
Director 
Centrul de Formare Profesională
Institutul de Studii Financiare

 

Doamna Laura Elly NAGHI are o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale, în special pentru piaţa asigurărilor, prin dezvoltarea şi organizarea a peste 200 programe de formare profesională cu traineri locali sau internaţionali. A contribuit la dezvoltarea şi implementarea proiectului ECTRANZ de stagii de practică pentru studenţii de profil economic în domeniul financiar. Este confereţiar în cadrul ASE Bucureşti, susţinând discipline din domeniul financiar la programe de master. Coordonează programul de master de Tehnici Actuariale, rezultat al unui parteneriat ASE Bucureşti - Institutul de Studii Financiare. Trainer autorizat ANC, Laura susţine multiple prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară.

Prezentarea susținută în cadrul panelului ”Formare profesională sectorială”: Cum adaptăm experienţa europeană la contextul local -  EFICERT 

 

Persoana de contact este Dra. Andreea Petrache, e-mail: andreea.petrache@isfin.ro, telefon 0758.491.984.

Parteneri media:

                                                                                      

   

   

Conferință ECFS 15-16 martie 2018

În perioada 15-16 martie 2018 va avea loc cea de-a doua Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European ...vezi tot

Revista de Studii Financiare

Sesiuni certificare CII 2018 în România

Institutul de Studii Financiare (Centrul 706, București ), în calitate de centru internațional de examinare pent...vezi tot

Tact

Raportul privind stabilitatea financiară EIOPA - decembrie 2017

Perspectivele economice globale continuă să se îmbunătăţească, dar rămân multe provocări pentru asig...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Conferința Internațională „Formarea Profesională Financiară azi și mâine” - subiecte dezbătute

Joi, 16 noiembrie  2017, a avut loc cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale “Formare profesiona...vezi tot

Ectranz

Caravana LA DRUM ASIGURAȚI! s-a oprit la Timișoara în 9 noiembrie

Caravana LA DRUM ASIGURAȚI! s-a oprit  la Timișoara în 9 noiembrie ISF în parteneriat cu PRBAR și P...vezi tot

IMASIG Job-uri de la cele mai populare companii din România. Peste 60.000+ oferte în România și peste hotare. Un mod confortabil, rapid și gratuit de a-ți găsi un job.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și